Deelnamecriteria

Om ontvankelijk te zijn, moet de kandidaatstelling:

  • De kandidaatstelling moet betrekking hebben op een zware renovatie of een nieuwbouw in de privésector.
  • De werken moeten voltooid zijn en moeten voldoen aan de uitgereikte stedenbouwkundige vergunning.
  • De voorlopige oplevering van de werken moet tussen 01/01/2009 en 31/08/2013 hebben plaatsgevonden.
  • Het individuele of collectieve gebouw moet op de eerste plaats een woonfunctie hebben.
  • De betreffende verwezenlijking moet zich op het Belgische grondgebied bevinden.
  • De kandidaatstelling moet worden gedragen door het team dat aan de basis ligt van het project, namelijk de ontwerpers (studiebureau, architect, ingenieur, …), de aannemers en de bouwheren. Overheden zijn uitgesloten van deelname.
  • De kandidatuur moet ingediend worden door één van deze drie partijen, met de goedkeuring van de anderen.
  • Iedere partij van het trio kan maximum 2 verschillende kandidaturen indienen. Voor eenzelfde project mag ook tijdens de volgende edities van The Blue House een kandidatuur worden ingediend, op voorwaarde dat het project tijdens een voorgaande editie geen genomineerde of laureaat was.
  • De verwezenlijking moet toegankelijk zijn voor de jury en de leden van de Stichting.
  • De leden van de jury, hun medewerkers of geassocieerden, mogen niet deelnemen.

 

Share/Save