Wat is duurzaam bouwen?

•    Onder ‘duurzame ontwikkeling’ verstaat de Stichting:  “ De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

•    Duurzaam bouwen vereist een aanpak van 360° waarbij de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in concrete keuzes worden vertaald (de 4 P's: People, Planet, Prosperity & Participation). Hierop zal de jury haar selectiecriteria baseren. Enkele voorbeelden om deze principes van duurzaam bouwen te illustreren:

People
Een bouwproject dat de nadruk legt op het welzijn en de gezondheid van zijn bewoners en hen veel autonomie geeft. Een woning die gemakkelijk moduleerbaar is en die dus toelaat de binnenruimtes te doen evolueren in functie van de noden en verschillende levensstadia van de bewoners (jong koppel, gezin met kinderen, bejaard koppel, enz.). Een project dat het samenleven en de harmonie bevordert tussen bewoners en buurtbewoners (gemeenschappelijke ruimtes, faciliteiten, enz.).

Planet
Een woning die van meet af aan bijdraagt aan het behoud van onze natuurlijke rijkdommen (energie, water, ruimte, biodiversiteit, enz.) Een woning die zich goed integreert in haar omgeving en  eventueel zelfs een meerwaarde biedt. Een project dat haar bewoners aanzet tot ‘zachte mobiliteit’.

Prosperity
Een bouwproject dat bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid en economie dankzij de keuze van materialen, technieken en onderaannemers. Een bouwproject dat duurzame investeringen stimuleert en het voor verschillende gezinnen makkelijker maakt om bepaalde ruimtes en faciliteiten  te delen.
Een project dat door zijn originele en duurzame financiering heel toegankelijk is voor het grote publiek.

Participation
Een bouw- of renovatieproces waarbij de bewoners, partners en buren zo nauw mogelijk worden betrokken (kwaliteit van de dialoog en het overleg, deelname aan de werken, goede arbeidsomstandigheden, enz.).

Selectiecriteria downloaden (PDF)

Share/Save