Selectiecriteria

De jury zal de verwezenlijking selecteren die op de meest inspirerende wijze voldoet aan de dubbele uitdaging: betaalbaarheid en duurzaamheid.

Het werk moet volgens een globale 360°-benadering uitgevoerd zijn en alle keuzes en praktijken moeten getuigen van een streven naar een duurzame ontwikkeling. De vier dimensies van duurzame ontwikkeling - de "4 P’s" (people, planet, prosperity, participation) - moeten harmonieus worden verenigd.

De jury zal bijzondere aandacht besteden aan de oplossingen die door het kandidaat-project worden voorgesteld om de kosten redelijk te houden en ervoor te zorgen dat de bouw- of renovatiewerken betaalbaar blijven, op korte en op lange termijn, en zowel voor de eigenaar, als voor de bewoner, de gemeenschap en het milieu.

In het Selectiecriteria PDF document volgen voorbeelden van sleutelvragen voor elk van de "4 P’s" van de duurzame ontwikkeling. De deelrubrieken worden gegeven ter informatie en moeten niet noodzakelijk allemaal voorkomen.

Share/Save