Stichting voor Toekomstige Generaties

(logo) Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties is een onafhankelijke en pluralistische organisatie van openbaar nut, opgericht in 1998. Ze heeft als missie ons te helpen evolueren naar een duurzaam ontwikkelde samenleving.

De Stichting beoogt een duurzame maatschappij‘ toekomstige generaties toegelaten’ en is meteen ook de enige stichting in België die zich hier 100% voor inzet:

 

  • Een maatschappij die kan blijven bestaan, een welvaartsmaatschappij die een grote levenskwaliteit biedt voor al haar inwoners, op een eerlijke en rechtvaardige manier.
  • Een maatschappij waar ieders noden vandaag en morgen ingevuld worden zonder de grenzen te overschrijden van onze ecosystemen en natuurlijke rijkdommen, die uiteindelijk aan de basis liggen van elke vorm van leven.
  • Een maatschappij waarin de burgers democratisch blijven kiezen hoe ze zich willen ontwikkelen.

 

De acties van de Stichting voor Toekomstige Generaties moeten nieuwe manieren van denken, beheren en duurzaam produceren bevorderen.

www.stg.be

Share/Save